Aktivna mrežna oprema

Matcomp mrezna opremaAktivna mrežna oprema predstavlja osnovu komunikacije svake računarske mreže. Nju sačinjavaju uređaji koji koriste izvor električne energije i koji omogućuju aktivno upravljanje mrežnim saobraćajem. Zajednička karakteristika im je da imaju procesor i memoriju. Na osnovu svojih karakteristika, namjene, operativnog sistema i ugrađenih programa donose odluku o putanji mrežnog saobraćaja koji generišu ili koji kroz njih prolazi. Aktivna oprema se sastoji od računara i servera koji stvaraju saobraćaj, kao i preklopnika (switch) i usmerivača (router) koji usmeravaju saobraćaj od izvora do odredišta.

 

 

U našoj ponudi možete pogledati aktivnu mrežnu opremu proizvođača Planet Networking & Communication koju vam preporučujemo.