Optički i patch kablovi

ŠIFRA IME/NAZIV JED.M. SLIKA
 

F/O kabl SLT-SA-SJ samonosivi

(SM 9/125µm, MM 50/125µm, 62.5/125µm)

m

 

F/O kabl SLT-SA-SJ standard

(SM 9/125µm, MM 50/125µm, 62.5/125µm)

m

 

F/O kabl SLT-NMA-SJ non metalic

(SM 9/125µm, MM 50/125µm, 62.5/125µm)

m

 

F/O kabl MLT-SA-SJ standard

(SM 9/125µm, MM 50/125µm, 62.5/125µm)

m

20317 Kabal ST-SC SM MM 50/125 om2 t.3 kom

20317 Kabal ST-SC SM MM 50/125 om2 t.3 kom