Local Area Network

Matcomp Local Area Network

LAN (Local area network) je skup računara koji su povezani u jednu mrežu, na relativno malom prostoru, kao što su kancelarije, više kancelarija ili zgrada. Ove mreže mogu da broje dva ili više računara koji su povezani na određen način. Svi vaši periferni uređaji kao što su štampači, modemi, kamere, kontrole pristupa i sl, se ubrajaju u ovu mrežu.

Glavna razlika lokalnih mreža, po čemu se one razlikuju od mreža na velikim područjima (WAN) jeste mnogo veća brzina prenosa podataka (reda od 10 do 1000 MB/sec) i nepostojanost potrebe za zakupljenim telekomunikacionim vodovima.


Najčešći metod povezivanja računara u lokalnu mrežu jeste kablovima (Eternet) ili bežična mreža. Lokalna mreža može, najčešće preko nekog rutera, biti povezana sa drugim mrežama u veću WAN mrežu direktno preko provajdera na Internet.

Da bi mreža bila funkcionalna mora biti instalirana i podešene prema vašim potrebama.
Matrix Computers može da bude vaš saradnik u tom segmentu, da sve vaše potrebe provede u dijelo. Danas je teško zamisliti poslovni život bez kompjuterske mreže. Kompjuterske mreže su naša uža djelatnost. U toj oblasti nudimo veoma široku paletu usluga koja uključuje:

  • analizu zahtjeva i projektovanje korporacijskih mreža,
  • konkretnu konstrukciju i instalaciju korporacijskih mreža,
  • rekonstrukciju i proširenje postojećih mreža,
  • nabavku mrežne opreme i uvezivanje postojeće ili nove opreme u mrežu,
  • održavanje korporacijske mreže,
  • globalno povezivanje korporacijske mreže na Internet,
  • projektovanje, pripremu i instalaciju raznih korporacijskih i globalnih mrežnih servisa (prava pristupa i zaštita, dijeljenje dokumenata i resursa, groupware alati, E-mail, Web pristup i razni dugi).