Virtual Private Network

Matcomp Virtual Private NetworkBrza, pouzdana, selektivna i zaštićena razmjena informacija nameće potrebu za posjedovanjem privatnih mreža.

VPN (Virtual Private Network) omogućava korišćenje iste infrastrukture preko različitih mreža, tako što formira virtuelni tunel i koristi protokole zaštite i autentičnosti u prenosu kojima garantuje bezbjednost, povjerljivost i integritet podataka. VPN omogućava povezivanje dvije ili više udaljenih lokacija u jedinstvenu lokalnu računarsku mrežu. Za realizaciju ove veze koriste se posebni protokoli koji omogućavaju enkripciju podataka, čime je omogućena bezbedna razmena podataka između korisnika unutar VPN sistema.

Matrix Computers može da vam ponudi više različitih izvedbi VPN-a:

  • Povezivanje dvije ili više lokacija udaljenih do 2 km od pristupne tačke putem WLAN-a
  • Povezivanje dvije ili više lokacija putem Interneta (kontrola sa daljine, optimizovan video nadzor objekata...)
  • Povezivanje dvije ili više lokacija putem Zona mreže. Opcija velike propusne moći dostupna u čitavoj BIH.

Mnogo je razloga za uvođenje VPN-a. Neki od najznačajnijih svakako su:

  • VPN omogućava pristup resursima kompanije na svim lokacijama, što je osnovni preduslov za razvoj korporativne interne mreže i daljinskog pristupa.
  • VPN obezbeđuje najviši nivo bezbjednosti podataka, što omogućava nesmetan prenos osjetljivih podataka preko Interneta ili kroz potpuno privatnu IP mrežu, pri čemu samo autorizovano osoblje ima pravo pristupa.
  • VPN predstavlja ekonomski isplativo rješenje. Obezbjeđuje jednak nivo bezbjednosti kao iznajmljivanje posebne privatne linije, uz znatno niže troškove. 
  • Mogućnost brzog dodavanja novih udaljenih korisnika. 
  • Korišćenje već postojeće infrastrukture.

Pouzdano je procenjeno da su VPN linije od 30% do 80% jeftinije od privatnih globalnih mreža, što predstavlja glavni razlog zašto će većina WAN-ova postati VPN. Ovakva razlika u cijeni je zbog veoma niskih troškova povezivanja sa Internetom u poređenju sa iznajmljenim linijama i udaljenim pristupom putem telefonskih veza. Zatim, široko je prihvaćeno da prelazak sa globalnih mreža na VPN može da se isplati u roku od nekoliko mjeseci do godinu dana.