Reference

 

2010.

 • Isporuka računarske opreme Jahorina Auto RS
 • Isporuka računarske opreme Filozofskom fakultetu na Palama
 • Umrežavanje centrale i filijala BH MAC
 • Central network sistem AD Jahorina osiguranje
 • Isporuka računarske opreme OC Jahorina Pale
 • VPN sistem Hotela Termag
 • Multimedijalna web prezentacija www.termaghotel.com
 • Softverski paket matične službe Opštine Pale

 

2009.

 • Ovlašteni distributer za Fiskalne sisteme
 • Majnex doo Pale (instaliranje fiskalnih sistema)
 • Razvijanje paketa kontole pristupa i evidencije radnog vremena (implementacija u Mistarstvu civilnih poslova BIH)
 • Zavod za udžbenike i nastavna sredstva RS (implementacija softverskog paketa za robno poslovanje)
 • Isporuka računarske opreme Ministarstvu civilnih poslova BiH
 • Isporuka računarske opreme Ministarstvu sigurnosti BiH
 • Isporuka računarske opreme Filozofskom fakultetu na Palama
 • Isporuka računarske opreme Ekonomskom fakultetu na Palama
 • Isporuka računarske opreme Mašinskom fakultetu na Palama
 • Instalacija i povezivanje računarske mreže Parlamenta BiH
 • Instalacija i povezivanje računarske mreže Hotela Termag, Etno sela Mokra gora, Hotela Board...