Kontrola pristupa

Okosnica uređaja za kontrolu pristupa i registraciju radnog vremena su ZKSoftware terminali za registraciju otiskom prsta ili beskontaktnom karticom. Moguće su i kombinacije otiska prsta i kartice, te kartice i PIN-a.
Uređaji za pristup imaju veći broj terminala/čitača kojima se odrađuju dozvole pristupa u pojedine prostorije. Centralni pozadinski uređaj zapisuje i prati pristupe u pojedine prostorije i kreira izvještaje o prisutnosti.

Uređaji za kontrolu radnog vremena radnika
obično se temelje na jednom ili dva terminala za registraciju uz pozadinski uređaj sa kompleksnijim statusima i izvještajima kao što su npr, radno vrijeme, pauza, poslovni izlazak, privatni izlazak i slično... Sve implementirano sa softverom na našem jeziku.

Široki spektar terminala i fleksibilna i modularna pozadinska aplikacija osigurava optimizaciju sistema prema zahtjevima klijenta uz maksimalno prilagođenje procesima firme i metodologiji evidencije radnog vremena ili kontrole pristupa.

Uobičajena konfigiracija sistema sastoji se od centralnog računara sa switchem na koji se preko TCP/IP linije spajaju terminali. Svaki terminal ima svoju IP adresu i u mreži se ponaša kao računar. Centralna aplikacija dolazi u dvije izvedbe: lokalna desktop aplikacija za korištenje od strane jednog administratora, ili kao serverska aplikacija za korištenje više korisnika u intranet mreži.
Na terminal se opcionalno mogu priključiti dodatni čitač (izlazak iz prostora), tastatura za otvaranje vrata, te alarm za alarmiranje u slučaju da su vrata ostala otvorena.

 Tehničke karakteristike:
Veličina:  252*231*53mm
Kolor TFT ekran 8", osjetljiv na dodir
Rezolucija SVGA (800*600 pixela)
Platforma:  ZEM500 (Embedded LINUX OS)
CPU:  32 bit ZK6001
Alfanumerička tastatura
Osam programabilnih funkcijskih tipki:  ulaz/izlaz, pauza, službeni izlazak, vrata...
Modovi rada:  Foto-ID, otisak prsta, PIN, PIN+otisak prsta, kartica... (14 kombinacija modova rada)
I/O:  RS232/485, TCP/IP, USB, SD card, WLAN
Kapacitet korisnika (otisaka):  3.000
Kapacitet lokalnih zapisa o prijavi:  100.000
Kapacitet ID kartica:  30.000
Vrijeme verifikacije:  <0,8s
FAR: <0.0001%
FRR: <1%
Senzor otiska prsta:  anti seizmički, 500 dpi, 18x22mm
Mogućnost rotacije prsta:  +/-180
Identifikacijski algoritam:  1:1 ili 1:N
Kontrola vrata:  12V/10A
Ugrašena kamera:  1.3 Megapixela
UPS baterija 12V
Opcije:  dodatna Mifare, ID ili HID kartica, wireless LAN