Microsoft software

 

Microsoft Network Partner

Korištenje nelegalnog softvera predstavlja veliku opasnost, kako za računar na kome se nalazi, tako i za cijeli informacioni sistem vezan za taj računar. Velika većina "krekovanog" softvera u sebi sadrži razne maliciozne kodove (viruse, trojanske konje...) ubačene od strane zlonamjerne osobe koja je napravila "krek" ili onih koji su taj softver prepakivali. Instalacijom takvog softvera izlažete svoj računar i čitavu mrežu velikoj opasnosti. Omogućavate zlonamjernoj osobi pristup svim Vašim podacima i resursima, koji za Vas ili Vašu firmu mogu biti od velikog značaja. Osim toga, Vaš računar može postati dio velike mreže "zombija", tj. računara koji pod kontrolom zlonamjerne osobe služe za izvršavanje raznih kriminalnih radnji.

Ne dozvolite da postanete žrtva visokotehnološkog kriminala!

S ciljem sprečavanja raznih zloupotreba i zažtite prava intelektualnog vlasništva
donesen je zakon koji određuje da sve firme u Republici Srpskoj moraju imati
legalan softver na svojim računarima.

stop kradji intelektualnog vlasnistva


Matrix Computers je postao član Microsoft partnerske mreže i pomaže svojim klijentima pre svega u implementaciji savremenih Microsoft tehnologija, njihovoj instalaciji, održavanju, te pravilnom izboru najboljih komponenti.Sa nama možete uraditi legalizaciju Vašeg softvera i postupak licenciranja svih Microsoft proizvoda.

Kupovinom GGWA paketa preko nas zaključujete Ugovor sa Microsoftom i dobijate pristup Volume Licensing Service Center portalu. Na portalu Vam postaju dostupni ključevi proizvoda i opcije za preuzimanje svih verzija sljedećih operativnih sistema: Windows 7 Professional, Windows Vista Business i Windows XP Professional.

Paketi Microsoft softvera

 

Ponudu i cjenovnik Microsoft-ovih softvera mozete pogledatii ovde: Microsoft cjenovnik

 

  Najčešće postavljena pitanja:

- Šta su softverske licence?

- Šta ako se ne licenciram?