Servis računara

Podešavanje računara

-Optimizacija računara


Rešavanje problema u radu računara

- Instalacija antivirusnih programa i čišćenje od virusa
- Instaliranje softvera
- Instaliranje i podešavanje drajvera
- Čuvanje (backup) podataka
- Instalacija eksternih uredaja i rešavanje problema u radu
- Instalacija operativnog sistema


Popravka računara

- Provera ispravnosti računarskih komponenti
- Utvrđivanje kvara
- Utvrđivanje i otklanjanje kvara
- Otklanjanje kvara i čuvanje podataka
- Otklanjanje kvara i zamena ili nadogradnja računara


Umrežavanje i održavanje mreža

- Standardne mreže
- Standardne bežicne mreže
- Napredne bežicne mreže
- Nadogradnja postojece mreže
- Rešavanje problema u postojećoj mreži
- Podešavanje zaštite u mreži

Konsultacije i obuka

-Konsultacije sa PC SOS tehničarom
-Jednočasovna ili dvočasovna obuka po želji