Vatrodojava

Matcomp VatrodojavaSistemi automatske detekcije požara su neophodni da bi smo obezbjedili sigurno funkcionisanje svih ostalih cjelina i sačuvali živote ljudi i materijalna dobra.
Digitalni i analogno-adresabilni konvencionalni sistemi automatske detekcije požara 24 sata dnevno kontrolišu cijeli prostor i na najmanju pojavu dima ili vatre i povišene temperature daju zvučnu i svjetlosnu signalizaciju radi blagovremene evakuacije i gašenja požara.
Putem digitalne i analogno-adresabilne automatske centrale moguće je po detekciji požara telefonskim putem obavještavati Vatrogasnu brigadu i nadležne osobe.

 Nudimo Vam sledeće proizvode kompanije Schrack Seconet:

  • Vatrodojavne centrale
  • Centrale za sisteme gašenja
  • Centralne nadzorne sisteme
  • Detektore požara
  • Integral RemoteControl Panel softver
  • Specijalne detektore